Pro zaměstnance
Rezervační systémy

Autodoprava

Provozní řád autodopravy FZT JU

 1. Rezervace motorových vozidel probíhá prostřednictvím webových stránek FZT JU na adrese rezervace.zf.jcu.cz
 2. Rezervace motorového vozidla musí být provedena do 14 hod. předchozího dne, pro rezervaci vozidla po uzávěrce je nutná konzultace s vedoucím oddělení autoprovozu.
 3. Osoba přebírající motorové vozidlo musí mít platný řidičský průkaz a referentské zkoušky.
 4. Motorové vozidlo bude zapůjčeno proti řádně vyplněné žádance o přepravě (příkazu k jízdě).
 5. Děkanské vozidlo Peugeot bude zapůjčeno jen po předchozím schválení děkanem nebo tajemníkem FZT JU
 6. Osoba přebírající motorové vozidlo musí podepsat předávací protokol.
 7. Po převzetí klíčů si řidič fyzicky zkontroluje a přebere motorové vozidlo min. pohledově, zda není vůz poškozen a ověří funkčnost.
 8. Předání klíčů od motorových vozidel probíhá vždy každý den od 7:30 hod. do 8:30 hod., mimo tento stanovený čas je možné předání klíčů jen po dohodě s vedoucím oddělením autoprovozu.
 9. Řidič provede zápis do Knihy jízd: zaznamenání počátku a konce jízdy (datum, hodina, místo) počet ujetých km. Zápis stvrdí řidič vlastnoručním podpisem.
 10. V případě více jízd jednoho motorového vozidla v jednom dni si motorové vozidlo spolu s knihou jízd předávají řidiči mezi sebou. Nový řidič provede zevrubnou kontrolu vozu min. pohledově, zda není vůz poškozen, ověří funkčnost a podepíše předávací protokol o převzetí motorového vozidla prvnímu řidiči.
 11. Každé motorové vozidlo má sjednanou asistenční službu. V případě poruchy motorového vozidla kontaktuje řidič asistenční službu. Důležité informace o asistenční službě jsou součástí výbavy motorového vozidla.
 12. Při vracení motorového vozidla po pracovní době, musí být vozidlo umístěno na předem tomu vyhrazené parkovací místo.
 13. Klíče, Knihu jízd a doklady od motorového vozidla vrací řidič v co nejkratším možném termínu zpět na oddělení autoprovozu.
 14. Řidič zajistí vrácení motorového vozidla v přiměřené čistotě.
 15. Pracovník autoprovozu zkontroluje a přebere od řidiče vypůjčené motorové vozidlo a podpisem na předávací protokol potvrdí, že bylo motorové vozidlo vráceno v pořádku.
Ubytování

Rezervace pokojů

 • prostřednictvím webových stránek – pouze informační charakter o obsazenosti bytů;
 • rezervace e-mailem nebo po telefonické dohodě

Jana Kropáčková
+420 387 772 537
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Paní Kropáčková následně vytvoří rezervaci;

 • v objednávce musí být určena jména ubytovaných osob, termín ubytování a způsob úhrady;
 • klíče od pokoje přebírá objednavatel u paní Kropáčkové (suterén děkanátu EF) a vrací v co nejkratším možném termínu zpět;
 • objednávka musí být uskutečněna nejpozději den před termínem ubytování do 12 hodin.
 • Ověřte si zda je byt volný
Terénní stanice Vomáčka

Ubytovací a provozní řád Terénní stanice Vomáčka

 1. Ubytovací a provozní řád se vztahuje na vyčleněný prostor ubytovací jednotky, jejímž provozovatelem je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zemědělská a technologická.
 2. Využití T. S. Vomáčka je organizováno dle schváleného harmonogramu na základě zpracovaného požadavku pro příslušný rok.
 3. Bezpečnostní a protipožární opatření jsou dány Vnitřním řádem FZT JU a jeho dodatky.
 4. Klíče od TS Vomáčka přebírá objednavatel u pí. Strobové.
 5. Při ukončení pobytu je povinnost předat objekt řádně uklizen, bez závad.
 6. Za škody způsobené na majetku FZT, zodpovídá a hradí osoba, která škody způsobila.
 7. Ubytovaní jsou povinni veškeré závady neprodleně hlásit správci objektu.
 8. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu přemisťován nábytek ani jinak nic měněno.
 9. Ubytovaní ukládají komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazeném místě, ostatní odpad není dovolen v celém objektu nikam ukládat.
 10. Ubytovaní hosté jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Při odchodu řádně uzavřít objet včetně oken.
 11. Při ukončení pobytu musí ubytovaní zhasnout světla, zavřít okna, dveře, vypnout elektriku a odevzdat klíče správci objektu.
 12. Objednávka musí být uskutečněna nejpozději den před termínem ubytování do 12 hodin.

Další důležitá upozornění

 • Při hromadných akcích je povinností vedoucího (pedagoga) seznámit účastníky s ubytovacím a provozním řádem.
 • V celém objektu je přísný zákaz kouření a používání vlastních elektrických spotřebičů.

Pro rezervaci kontaktuje:

Šárka Strobová
+420 387 772 427
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies