Reportáž z konference

Proběhla konference doktorandů Zootechnika 2019, která se uskutečnila 14. 6. 2019

Konference mladých vědeckých pracovníků s názvem Zootechnika 2019 byla již devátým ročníkem setkání studentů doktorských studijních programů v oblasti zootechniky pořádaným Katedrou zootechnických věd Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Aktivními účastníky konference byli studenti Mendelovy univerzity v Brně a studenti Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích.

Celkem 13 předložených prací představilo široký záběr problematiky od vlivu vybraných německých linií na skokovou výkonnost českého teplokrevníka přes vliv technologie chovu koz na kvalitu mléka a vlivy působící na kvalitativní a kvantitativní ukazatele spermatu kanců až po vliv předehřevu během dlouhodobého skladování  na líhnivost kuřat masného typu.

Vzhledem k tomu, že konference nebyla zaštítěna žádným univerzitním grantem, stala se hlavním sponzorem Česká společnost hipologická z. s.,  a zajistila tisk sborníků z konference a všem  účastníkům nejenom malé občerstvení, ale také  hodnotné dárkové koše pro tři nejlépe ohodnocené práce a věcný dar za nejlepší práci z chovu koní.

Čtyřčlenná komise složená za zástupců MENDELU Brno, ČZU Praha a ZF JU České Budějovice pod vedením prof. Ing. Gustava Chládka, CSc. vybrala nejlepší příspěvky. Jako nejlepší vědeckou práci vyhodnotila komise příspěvek Ing. Ivana Řezáče s názvem Management dochovu selat z nadpočetných vrhů. Druhým nejlepším příspěvkem byla práce s názvem Ekonomické vyhodnocení reprodukce u populace masného plemene Aberdeen Angus Ing. Václava Jungwirtha. Třetí příčku obsadila Ing. Iva Rádsetoulalová se svoji prací na téma Porovnání tří in vitro metod testujících akaricidní účinek esenciálních olejů vůči čmelíkům kuřím (Dermanyssus Gallinae). První dvě místa obsadili studenti ZF JU, na třetím místě se umístila zástupkyně MENDELU Brno. Samostatně byla hodnocena nejlepší práce věnovaná chovu koní, ze tří předložených prací vybrala odborná komise příspěvek Ing. Katariny Souškové z MENDELU Brno s názvem Vliv věku na vybrané charakteristiky ejakulátu hřebců.

Zajímavostí na konec je, že práce autorského kolektivu Durčanský, Rutkayová, Kváč a Beneš na téma Výskyt a promořenost vybraných včelstev Nosemou spp. vzbudila ihned po skončení konference ohlas v odborných kruzích a byla vyžádána k publikování v odborném časopise Moderní včelař.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies