Spolupráce při meteorologickém a ekohydrologickém monitoringu Šumavy

Pracovníci Katedry aplikované ekologie Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FZT JU) se dlouhodobě podílí na systematickém meteorologickém a ekohydrologickém výzkumu v oblasti Šumavy. Tento výzkum zahrnuje kromě dlouhodobého detailního monitoringu na třech malých experimentálních povodích fakulty v oblasti Lipenského pravobřežní i širokou spolupráci při pořizování a hodnocení dat z meteorologických a účelových výzkumných stanic. V této souvislosti v rámci činnosti katedry probíhá např. aktivní účast při expertním posouzení výběru vhodných lokalit, použité konstrukce a měřících technologiích pro instalace těchto stanic v konkrétních podmínkách, dále při údržbě, provozu a souběžných experimentálních měřeních.

Zmíněné aktivity jsou koordinovány a prováděny v širší spolupráci s pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu, Ústavu pro hydrodynamiku, v.v.i, Správy NP Šumava, Horské služby Šumava a v neposlední řadě s amatérskými meteorology Šumavy.

Šumava je významným pohořím z hlediska rozlohy, nadmořské výšky, přírodních podmínek, jako zdrojnice vod významných řek Vltavy a Otavy, potažmo našich největších přehradních nádrží Lipno a Orlík, ale i z hlediska turistiky. Odpovídající monitoring území přináší cenné poznatky jak pro oblast výzkumu, správy území a ochranářské praxe, tak i pro širokou veřejnost. Příkladem velmi dobré spolupráce pracovníků FZT JU s uvedenými subjekty při tomto monitoringu může být i rekonstrukce meteorologické stanice na vrcholu Smrčina, která proběhla počátkem listopadu.

Více si můžete o tématu přečíst na webu Meteo zprávy z Šumavy.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies