Komplexní monitoring sněhu v oblasti Šumavy

Do širšího spektra výzkumných aktivit Katedry aplikované ekologie (KAE) FZT JU patří i soustavný a poměrně rozsáhlý monitoring charakteristik sněhové pokrývky, zejména v širší oblasti Šumavy.

Sněhová pokrývka je v našich podmínkách mírného pásma významným sezónním fenoménem, který ovlivňuje jak klima, hydrologii a přírodní procesy v krajině, tak hospodářství nejen v oblasti zemědělství a lesnictví, ale i vlastní život a související pracovní či volnočasové aktivity obyvatelstva. Pod monitoringem sněhu si představujeme sledování výskytu sněhové pokrývky, měření její výšky nebo i hustoty a vodní hodnoty, resp. zásob vody ve sněhu. V oblasti Šumavy se v rámci výzkumu katedry významným způsobem podílíme na tomto monitoringu sněhové pokrývky především ve spolupráci s pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu, Ústavu pro hydrodynamiku, v.v.i, Správy NP Šumava, Horské služby Šumava a v neposlední řadě s amatérskými meteorology Šumavy.

Šumava je díky své rozloze, nadmořské výšce a postavení vůči převládajícímu západnímu proudění územím s významnou akumulací sněhu, ovšem donedávna s velmi omezenými informacemi o jejím množství a dynamice. Voda ze sněhu zde pak do značné míry po velkou část roku dotuje pramenné oblasti přítoků Vltavy a Otavy. Díky intenzivní spolupráci  jednak při instalacích a provozu automatických meteorologických stanic, tak prostřednictvím expedičních měření a dalších metod monitoringu sněhu jsou získávány údaje důležité pro provozní, předpovědní a výzkumné účely, tak  např. i pro oblasti spojené se sportem a turistikou. To předpokládá mj. i každodenní zápis a kontrolu dat, následně pak jejich hodnocení.

Pro prezentaci některých aktuálních poznatků, výsledků měření i dlouhodobých pozorování, včetně sněhové pokrývky, slouží mj. regionální web meteo-sumava.cz. Jako příklad aktuálních hodnocení z posledního období lze uvést charakteristiky teploty vzduchu a sněhu v první dekádě února, která se vyznačovala výrazným nárůstem sněhové pokrývky a současně silnými mrazy, dále hodnocení sněhu za uplynulé měsíce prostřednictvím klimatologických map, nebo pravidelný sněhový servis přinášející každý týden velmi podrobné informace o výšce sněhu z mnoha lokalit Šumavy, včetně té bavorské a rakouské. Regionální web, na kterém spolupracujeme s amatérskými meteorology, je ukázkou naší spolupráce v oblasti výzkumu, jako i prezentace výsledků a činností probíhajících na fakultě pro širší odbornou i laickou veřejnost.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies