Volby do AS FZT JU

Na základě opatření děkana č. 7/2022 ze dne 12. dubna 2022 a Volebního řádu AS FZT JU upřesňujeme v souvislosti s činností jmenované volební komise harmonogram a způsob voleb do Akademického senátu Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


>>> Výsledky voleb do AS FZT JU <<<


Návrhy kandidátů je možné podávat od 14. dubna 2022, 8:00 h do 25. dubna 2022 14:00 h

Způsob podání návrhů kandidátů do AS FZT JU:

  1. přímo do volební schránky s označením „Volby do AS FZT JU pro období 2022-2025“ umístěné ve vestibulu Studijního oddělení FZT JU (pavilon A, Studentská 1668), případně
  2. písemně - k rukám předsedy volební komise.

Návrhový lístek lze stáhnout na webu FZT JU nebo získat přímo u volební schránky. Platný návrhový lístek musí obsahovat jasně identifikovatelnou osobu kandidáta do senátu z řad akademické obce FZT JU, jméno a podpis toho člena akademické obce FZT JU, kdo kandidáta navrhuje.

Zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s volbou: do 2. května 2022

Termín a místo konání voleb:

  • čtvrtek 5. května 2022 od 8:00 do 14:00 h
  • pátek 6. května 2022 od 8:00 do 13:00 h

V přízemním vestibulu Studijního oddělení FZT JU, pavilon A (nízký pavilon za čtyřpatrovou budovou ZF - B, Studentská 1668)
Vymezený prostor pro volby bude označen nápisem: „Volby do AS FZT JU 2022“.
Volební lístek pro volby do obou komor AS FZT JU obsahuje jména kandidátů a popis způsobu volby.

Vyhlášení výsledků voleb: 6. května 2022

Termín podání stížnosti: do 11. května 2022

Předpokládané svolání ustavující schůze nového senátu: 23. května 2022

Organizace a průběh voleb se řídí ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a ustanoveními Volebního řádu Akademického senátu FZT JU (registrovaném Rektorátem JU pod č .j. 01/510/17 ze dne 10. 8. 2017).

Za volební komisi dne 13. dubna 2022
Ing. Jan Procházka, Ph.D.
předseda komise pro volby do AS FZT JU


Důležité dokumenty

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies