Skip to main content

Stáž na INRAE

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D. z Katedry genetiky a biotechnologií naší fakulty se aktuálně nachází ve městě Nancy na východě Francie, kde působí na prestižním National Research Institute for Agriculture Food and Environment (INRAE). Na tuto pětitýdenní stáž se dostala díky evropské COST Akci CA20132 s názvem „Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity“.

Hlavním cílem jejího výzkumu je optimalizace detekční metody LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) u houbového patogenu Cryptostroma corticale, který způsobuje saznou nemoc kůry převážně u javorů. Tento patogen představuje významné riziko pro stromy v parcích a lesích v celé Evropě.

Výsledky jejího experimentu budou zásadní pro efektivní monitoring výskytu tohoto onemocnění v parcích a lesích. Tyto výsledky umožní včasnou detekci a aplikaci potřebných opatření přímo v terénu, což výrazně přispěje k ochraně evropské zeleně.

Přejeme Ing. Stehlíkové mnoho úspěchů při jejím výzkumu a těšíme se na přínosné výsledky, které jistě pomohou v boji proti tomuto nebezpečnému patogenu.

Fotogalerie

Přečteno 157x