Skip to main content

Pyšníme se novým triumfem a stáváme se členem Asociace výzkumných univerzit ČR

Slavnostním podpisem dokumentů dne 5. 6. 2024 totiž univerzita stvrdila svou účast a stala se čerstvým členem prestižní Asociace výzkumných univerzit České republiky (AVUni), která sdružuje ty nejlepší české vysoké školy. Tato významná událost univerzitě nejen otvírá dveře ke spolupráci s předními domácími i světovými institucemi, ale také posiluje její prestiž na mezinárodním poli.

Asociace výzkumných univerzit nyní sdružuje sedm akademických institucí pokrývajících celé spektrum akademických směrů od humanitních až po technické vědy. Mezi její členy patří Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a nově také Jihočeská univerzita. Členské univerzity jsou garanty vzdělávání více než poloviny všech vysokoškolských studentů a přes 75 % všech doktorandů v České republice, což potvrzuje jejich dominantní roli v českém vysokém školství.

Podpisu dokumentů byl přítomen rektor Jihočeské univerzity prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., a rektoři dalších šesti univerzit. „Jsem přesvědčen, že kvalitní vzdělávání a excelentní věda jsou spojité nádoby, kdy jedno nejde bez druhého. Věřím, že spojení s podobně orientovanými a kvalitními univerzitami v AVUni prospěje nejen naší univerzitě, ale napomůže i českému vysokému školství jako celku k dlouhodobému zvyšování kvality vzdělávání a společenské relevance,“ uvedl k této události rektor JU.

Vstupem do AVUni si Jihočeská univerzita klade za cíl nejen zvyšovat kvalitu svého vzdělávacího a výzkumného zázemí, ale také přispět k celkovému posunu českého vysokého školství směrem k mezinárodním standardům.

Přečteno 202x