Proběhl XX. seminář z ekologie mokřadů

Ve dnech 2.–3. 2. 2022 proběhl na Zemědělské fakultě JU 20. ročník seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky. V pěti sekcích zaznělo celkem 21 příspěvků. Dvě sekce se týkaly ekologie a ochrany vodních a mokřadních rostlin, živočichů a mikroorganismů, další byla zaměřena na revitalizaci a ochranu vodního režimu mokřadů, mezi nimi obnovu zazemněných říčních ramen a návrat částí toků do původních meandrujících koryt. Asi největší pozornost upoutala sekce věnovaná ekologii rybníků, kde byly prezentovány nejnovější vědecké výsledky zaměřené na potravní sítě a toky minerálních živin v rybnících a vliv invazních druhů ryb na ekologický stav a produkci rybníků. Živou diskusi vyvolala otázka, jak udržitelně obhospodařovat rybníky, které jsou současně přírodními rezervacemi. Seminář zakončil blok přednášek zaměřených na vlastnosti mokřadních půd a sedimentů, které byly zkoumány z hlediska emisí metanu, obsahu živin a jejich transportu povodím až po obsah olověných broků, které se končí v rybničním sedimentu při lovu vodních ptáků, a přispívají tak k jeho toxicitě. Jednání o rybnících stylově doplnila ochutnávka rybích specialit z nabídky Zpracovny a prodejny ryb a produktů akvakultury Fakulty rybářství a ochrany vod JU.

Seminářem si již po dvacáté připomínáme zakladatele české hydrobotaniky Dr. Slavomila Hejného a zakladatelku české školy ekologie mokřadů Dr. Dagmar Dykyjovou. Jeho zahájení dne 2. 2. také není náhodné: 2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. (Ten označuje datum podepsání mezinárodní Úmluvy o mokřadech, nazývané také Ramsarská úmluva, 2. 2. 1971 v Íránském městě Ramsar. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od r.  990.)

Seminář probíhal hybridní formou. Prezenčně se jej zúčastnilo asi 30 akademických pracovníků a studentů tří fakult Jihočeské univerzity (ZF, PřF a FROV), ČZU, pracovníků AOPK ČR a Národního parku Šumava, Povodí Vltavy a Povodí Labe, Enki, o.p.s.  a dalších odborníků z praxe. Asi 50 dalších zájemců sledovalo přenos online.

Za úspěšný průběh děkujeme kolegům ze Zemědělské fakulty JU, zejména M. Fuksovi (CIT ZF) a M. Plsové, R.  Nowakovi a Z. Richtrové (KBD ZF). Rybí speciality laskavě poskytl Ústav akvakultury a ochrany vod FROV.

Fotogalerie

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies