• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Proběhl workshop Příprava projektových žádostí, zlepšení týmové spolupráce a publikační činnosti akademických pracovníků FZT JU

Proběhl workshop Příprava projektových žádostí, zlepšení týmové spolupráce a publikační činnosti akademických pracovníků FZT JU

Ve středu 1. listopadu se uskutečnil fakultní workshop na téma Příprava projektových žádostí, zlepšení týmové spolupráce a publikační činnosti akademických pracovníků FZT JU, kterého se zúčastnilo celkem 72 pracovníků fakulty, včetně děkana a vedení fakulty. Seminář proběhl v prostorách Rekreačního a kongresového centra Nové Dvory.

Program zahájil proděkan doc. Jan Bárta a první přednášku přednesl děkan fakulty, doc. Petr Bartoš, který vyzdvihl význam výzkumné a publikační činnosti pro rozvoj FZT JU a promluvil zároveň i o způsobu rozdělování finančních prostředků v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu JU, které s oběma činnostmi úzce souvisí. Následovaly přednášky Aleše Darebného, představitele společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP a Mgr. Evy Mejtové ze společnosti GrantHub s.r.o. o projektových příležitostech a specificích vysokoškolského výzkumu.

Po přestávce na kávu pokračoval program přehledem praktických zkušeností doc. Jana Mráze z FROV JU při budování výzkumného týmu. Následovala přednáška zaměřená na ochranu duševního vlastnictví výsledků VaV, kterou přednesl Mgr. Aleš Lang. Druhý blok přednášek pak zakončil doc. Petr Konvalina, který přiblížil účastníkům mobilitní projekty a navazování kontaktů v zahraničí. K tomuto tématu si vzal slovo i doc. Moudrý, který přítomné seznámil se svými vlastními zkušenostmi. Workshop zakončil doc. Jan Bárta, který shrnul stěžejní body přednášek a vyzval přítomné k diskusi. Po zodpovězení dotazů přednášejícími přišel čas na volnou diskusi účastníků mezi sebou, vyměňování vlastních zkušeností a nápadů na budoucí spolupráci.

Celá akce se nesla v uvolněném a přátelském duchu s hlavním cílem podpořit pracovníky a pracovní týmy, jejichž činnost je nezbytná pro rozvoj a fungování celé fakulty. To se zajisté podařilo a celá akce byla ukončena v pozdních večerních hodinách.

Seminář se uskutečnil díky finanční podpoře z programu Rozvoj výzkumných organizací.

Více fotografií z akce naleznete ve fotogalerii fakulty.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies