Skip to main content

Oslava při příležitosti Světového dne mléka

Dne 30. května 2024 se zástupci FZT JU v Českých Budějovicích zúčastnili v Národním zemědělském muzeu v Praze oslavy při příležitosti Světového dne mléka (1. června) pořádané Českomoravským svazem mlékárenským (ČMSM), Potravinářskou komorou České republiky (PK ČR), Českým komitétem MMF, Ministerstvem zemědělství České republiky (MZe ČR) a VŠCHT Praha (Ústav mléka, tuků a kosmetiky).

Předmětem oslavy bylo společenské setkání za účelem vyhlášení 21. ročníku Mlékárenského výrobku roku a vítězů jednotlivých kategorií (celkem 13 kategorií), do kterého přihlásilo 24 tuzemských výrobců celkem 72 výrobků. Hodnocení mléčných výrobků proběhlo dne 24.04.2024 pod záštitou ČMSM a VŠCHT Praha, kterého se zástupci naší fakulty taktéž zúčastnili. 

Před zahájením předávání cen prezentovala prof. Ing. Eva Samková, Ph.D. přednášku na téma Mléko, sýry a další mléčné výrobky v naší výživě, ve které shrnula význam mléka a mléčných výrobků ve výživě lidí a zhodnotila pozitiva a negativa jednotlivých složek mléka.

Ceny za vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích předávali oceněným mlékařským společnostem kromě Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. za ČMSM Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D. (MZe ČR), Ing. Dana Večeřová (PK ČR) a prof. Ing. Eva Samková, Ph.D. (FZT JU). Absolutním vítězem se stala Jihočeská Niva Premium se 70 % tuku v sušině od společnosti MADETA a.s., absolutní novinkou roku byla zvolena Jihočeská Niva Fit s 30 % tuku v sušině, taktéž od společnosti MADETA a.s. a hlavní cenu médií získal výrobek s názvem Štěchovický nález od studentů Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži.

Kompletní seznam vítězů jednotlivých kategorií lze nalézt na https://www.foodnet.cz/cs/aktuality/7988-mlekarensky-vyrobek-roku-2025.

Událost byla prezentována i v tisku:

Foto: Českomoravský svaz mlékárenský z.s.

Přečteno 138x