• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Městští ptáci se při krmení mláďat musí více otáčet

Městští ptáci se při krmení mláďat musí více otáčet

Lidská sídla a další stanoviště silně ovlivněná lidskou činností zaujímají stále významnější podíl krajiny. Pro řadu druhů organismů představují nový typ životního prostředí, s novými zdroji, ale i hrozbami. Pro jiné jsou náhradou jejich původních stanovišť, která v jinak téměř mrtvé okolní krajině již nenacházejí. U řady druhů ptáků můžeme v souvislosti s tím sledovat, jak se těmto podmínkám přizpůsobují a postupně se stěhují do městského prostředí. Díky úzké vazbě a unikátní vazbě na lidskou činnost a sídla se stal vrabec domácí (Passer domesticus) ideálním druhem, na němž lze sledovat, jak které změny a faktory v urbánním prostředí na ptáky působí.

Nově publikovaná studie ornitologů z Katedry biologických disciplín Fakulty zemědělské a technologické a Katedry zoologie Přírodovědecké Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zaměřila právě na vrabce domácího a jeho potravní ekologii v městském a vesnickém prostředí. Podrobná pozorování vrabčích rodičů krmících mláďata odhalují, že v městském prostředí se musejí ptáci „více otáčet“, pokud chtějí pro mláďata sehnat dostatek potravy. Pro tu létají na mnohem větší vzdálenost, protože její zdroje jsou více rozptýlené. Další významné zdroje přirozené potravy (např. ruderální biotopy), které často nacházíme ve vesnicích například v okolí farem, pak v městském prostředí chybí téměř úplně. Vrabci tento nedostatek kompenzují větším využíváním potravy z lidských zdrojů, jako jsou například zbytky jídla v popelnicích. Na vesnicích podobně využívají potravu pro drůbež. Podle studie se jedná o v jistém smyslu slova „fast-food“ zdroj potravy. Potravu zde ptáci totiž nacházejí rychle, její výskyt lze předvídat, ale na druhou stranu je nevalné kvality. To může být v důsledku pro mláďata i přežívání populací spíše nevýhodou.

Důležité je zjištění, že zdroje potravy pro vrabce, ale i jiné druhy ptáků jsou pod silným tlakem a hrozí, že o ně ptáci brzy přijdou. Na vině jsou především stále se zvyšující (a často zcela přehnané) hygienické a estetické požadavky při péči o zeleň na zahradách i ve veřejném prostoru, dále změny v zemědělství a zlepšující se socioekonomická situace obyvatel. Autoři proto ve studii navrhují, jak prostředí v lidských sídlech pro ptáky zlepšit a podpořit tak jejich populace. Jde například prosazování původních druhů dřevin, omezení používání insekticidů a herbicidů při péči o zeleň, zakládání nesečených pásů zeleně s příměsí ruderálních druhů rostlin (např. bodláky, merlíky), nebo podpora menších zemědělců a domácích chovů.

Že je toto téma důležité a vrabci stále patří mezi ptačí celebrity dokládá to, že článek byl publikován v časopise Ibis, který dle aktuálních hodnocení vědeckých časopisů nachází na první příčce v kategorii ornitologie.

Odkaz na publikaci: https://doi.org/10.1111/ibi.13072

Fotogalerie

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies