• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Konference Hydrologie malého povodí 2023 v Praze

Konference Hydrologie malého povodí 2023 v Praze

Na přelomu května a června se v Praze na Novotného lávce v sídle Českého svazu vědeckotechnických společností uskutečnila již 7. konference českých a slovenských hydrologů s názvem Hydrologie malého povodí 2023. Konference s mezinárodní účastí probíhala pod záštitou České komise pro UNESCO a setkali se zde nejen hydrologové, ale odborníci a výzkumníci ze širokého spektra oborů, které voda určitým způsobem spojuje a je předmětem jejich výzkumu, zejména pak na úrovni malých povodí. Malá experimentální povodí mají společné především to, že poskytují podklady pro výzkum, vodohospodářské plánování, správu území a různé oblasti hospodaření včetně krizového managementu. Jejich existence nabývá na významu s kvalitou a délkou pozorovací řady, navíc v kontextu s probíhající změnou klimatu.

Za Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích se konference zúčastnili pracovníci Katedry aplikované ekologie Fakulty zemědělské a technologické Dr. Jan Procházka a Ing. Martin Černý. V rámci prezentace výsledků výzkumu katedry byly představeny dvě studie. Jedna shrnuje výsledky dlouhodobého výzkumu na experimentálních povodích fakulty s názvem: „Experimentální povodí s různým způsobem využití – 25 let monitoringu vodních a látkových toků na Šumavě“. Druhá studie ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a Ústavem pro hydrodynamiku s názvem: „Zpřesnění distribuce sněhové pokrývky na vybraných povodích s využitím dat automatických sněhoměrných stanic“, dokumentuje význam nových technologií při měření sněhové pokrývky v pramenných oblastech pro efektivnější plánování hospodaření s vodou na vybraných povodích 4. řádu náležících k přehradní nádrži Orlík. Součástí konference byly i prezentace společností zabývajících se přístrojovou technikou pro měření v oblasti hydrologie i životního prostředí, dále pak návštěva muzea Karlova mostu s výkladem o historii stavby a katastrofálních povodní, včetně náhledu na náš nejstarší vodočet na Vltavě, sochu Bradáče. Prezentace a diskuse výsledků na konferenci přispěly k rozvoji spolupráce fakulty a dalších pracovišť při výzkumu a aplikaci výsledků.

Foto: J. Procházka a M. Tesař

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies