Zasedání redakční rady JCEA 2023

Na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulty zemědělské a technologické, se ve dnech 11.–13. září 2023 uskutečnilo zasedání redakční rady vědeckého časopisu JCEA (Journal of Central European Agriculture). Jednání se zúčastnilo šest, z celkového počtu devíti členských zemí (Česká republika, Chorvatsko, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Maďarsko). Bulharsko, Polsko a Srbsko bylo připojeno přes aplikaci MS Teams. Českou republiku zde zastupoval výkonný redaktor Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. a členka redakční rady Ing. Denisa Polívková, kteří byli letos hostující zemí zasedání, protože v uplynulém roce tvořili výkonnou redakční radu časopisu JCEA. 

Konferenci otevřel proděkan doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., který informoval členy redakční rady o naší fakultě a oborech, které vyučujeme a poděkoval všem členům za jejich dosavadní práci. Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. a Ing. Denisa Polívková informovali o úkolech za uplynulý rok od října 2022 do září 2023. Celkový počet podaných rukopisů za roční hodnocené období bylo 321, z toho 214 (66,7 %) bylo zamítnuto. Nejvíce rukopisů bylo z členských států podáno z Chorvatska (11 %), ze Slovenska (8 %) a z Bulharska (7 %). Nejvíce podaných rukopisů z nečlenských států bylo zasláno ze zemí Nigérie (8 %), Ukrajina (8 %) a Indonésie (8 %). Nejvíce rukopisů bylo v oblasti rostlinné produkce (50,2 %), do sekce živočišné produkce bylo zasláno 30,2 % a do zbylých sekcí bylo zasláno 19,6 % publikací. Nejčastější příčinou pro vyřazení byla vysoká míra shody s jinými články s podezřením na porušení publikačního etického kodexu. Dalšími příčinami byly technické nedostatky rukopisů, případně šlo o články s minimálním významem nebo nedostatečnou originalitou. Program setkání byl úspěšně naplněn. Za vedoucí výkonnou redakci pro období říjen 2023 až září 2024 byla určena redakce z Rumunska. 

Za českého předsednictví obdržel časopis JCEA zpětně od roku 2022 Impact Factor 0,7 a je v kategorii Q4 indexován na Web of Science. Při této příležitosti byla také podepsána mezinárodní spolupráce všech 9 členských zemí, kterou za naši fakultu podepsal děkan doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. 

Děkujeme všem zaměstnancům, kteří zasílali články nebo se podíleli na tvorbě posudků pro JCEA a těšíme se na další spolupráci.  

Zasedání proběhlo za přispění sponzorů: Agrosoft Tábor s.r.o., SCHAUMANN ČR s.r.o., ZZN Pelhřimov a.s., HERBAVITA CZ s.r.o., Zemědělská Klučenice a.s. a Jihoexpres Agro s.r.o.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies