Katedra krajinného managementu

Sekce katedry

Sekce pozemkových úprav

  • vedoucí sekce: Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

Sekce pozemkových úprav je odborným garantem studijního oboru Pozemkových úprav a převodu nemovitostí (PÚPN) a má přímou odpovědnost za jeho rozvoj.

Cílem sekce PÚ je vytvořit nezbytné podmínky pro zapracování nejnovějších vědecko-výzkumných poznatků v oblasti meliorací, retence vody, ochrany krajiny, ochrany přírodních zdrojů, zeměměřictví a katastru nemovitostí do procesu výuky pozemkových úprav jako oboru, který integrálně naplňuje principy trvale udržitelného hospodaření v zemědělsko-lesní krajině.

Výjimečnost a specifičnost tohoto studijního oboru spočívá v tom, že při jeho aplikaci dochází k propojení poznatků, které do určité míry působí protikladně – tj. poznatků z intenzivní zemědělské výroby na straně jedné a poznatků z ochrany přírody, ochrany jejích zdrojů na straně druhé.

Sekce ekonomiky a managementu rurálního prostoru

  • vedoucí sekce: Ing. Monika Březinová, Ph.D.

Sekce je garantem studijních předmětů: Ekonomika zemědělství, Management, Marketing, Regionální management, Řízení lidských zdrojů, Sociologie a psychologie

Obor Agropodnikání byl reakreditován na Fakultě zemědělské a technologické JU v létě 2020 tak, aby studijní plány bakalářského (Bc.) programu odpovídaly současným požadavkům trhu a napomohly tak lepšímu uplatnění absolventů. Magistersky navazující (Ing.) program je současně v akreditačním řízení.

Tento moderní obor kombinuje tradiční zemědělský obor spolu s novými ekonomickými trendy. Předměty ve studijních plánech jsou zastoupeny rovnoměrně z přírodních věd a manažersko-ekonomických disciplín. Výuka probíhá interaktivně v nových prostorech zahrnujících špičkově vybavené laboratoře.

V současné době se obor Agropodnikání těší oblibě, neboť svým praktickým přínosem (spolupráce s praxí) a významnými kontakty v Jihočeském kraji, Agrární komoře, Hospodářské komoře, Jihočeském vědecko-technickém parku a podnikatelské sféře, podporuje u studentů jejich vlastní podnikatelské záměry a pomáhá je dále vhodně rozvíjet

Sekce myslivosti

  • vedoucí sekce: 

Sekce je garantem studijních předmětů: Základy lesnictví, Myslivost, Právní normy v ochraně přírody, Hospodaření se zvěří.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies