Results of S&R
Other important results

Beran, P., Gavril, B., Kříž, P., Šerá, B., Čurn, V. and E. Hnatiuc. Viability of Phytopathogenic Bacteria after Low-temperature Plasma Tretment. 2021 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) & 2021 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM). 2021, 368–371

Berec, M. and I. Šetlíková. IUCN-CITES match is not required: A reply to Gorobets. Ecological Indicators. 2021, 128, 107842. (Letter)

Findura, P., Bartoš, P., Prístavka, M., Urbanovičová, O., Miernik, A. and P. Kiełbasa. Evaluation of Plant Spatial Placement by TF POLYM Software. Journal of Physics: Conference Series. 2021, 1782, 012007.

Hánek, P. a P. Hánek. Rejstřík výrobců astronomicko-geodetických přístrojů. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021, 114 s. ISBN 978-80-85881-45-5.

Havelka, Z., Olšan, P., Kuneš, R., Stehlík, R., Bumbálek, R., Zoubek, T., Filip, M., Šístková, M. a P. Bartoš. Referenční dokument o nejlepších dostupných technologiích pro intenzivní chovy drůbeže a prasat. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2021, 883 s. ISBN 978-80-7394-889-4.

Holátová, D. and M. Březinová. Impacts of Mobbing and Bossing in Human Resource Management. In: Sánchez, G., Martín-Alcázar, F. and N. García-Carbonell. Beyond Human Resources - Research Paths Towards a New Understanding of Workforce Management Within Organizations. InTechOpen. 2021.

Maroušek, J., Bartoš, P., Maroušková, A., Stehel, V. and O. Strunecký. Innovative Food Processing Technologies: A Comprehensive Review. Shock Waves for Enhancing Extraction Yield. In: Knoerzer, K. and K. Muthukumarappan (Eds.). Innovative Food Processing Technologies: A Comprehensive Review. 2021, 3: 439-443. Elsevier. ISBN: 9780128157817.

Maroušek, J., Bartoš, P, Maroušková, A., Stehel, V. and O. Strunecký. Shock Waves for Enhancing Extraction Yield. In: Knoerzer, K. and K. Muthukumarappan (Eds.). Innovative Food Processing Technologies. Elsevier, 2021, Volume 3, 3.25, 439–443. ISBN 978-01-2815-782-4.

Kapitola v knize

Sak, B. and M. Kváč. Chronic infections in mammals due to microsporidia. In: M.L. Weiss and A. Reinke (Eds.). Microsporidia: Current Advances in Biology. Springer Cham, pp. 319–371. ISBN 978-3-030-93305-0.

Šebesta, M., Ramakanth, I., Zvěřina, O., Šeda, M., Diviš, P. and M. Kolenčík. Effects of Titanium Dioxide Nanomaterials on Plants Growth. In: Ingle, A.P. (Ed.). Nanotechnology in Plant Growth Promotion and Protection: Recent Advances and Impacts. John Wiley & Sons, 2021. ISBN 978-11-1974-585-3.

Šimek, M., Elhottová, D., Fuksa, P., Hynšt, J., Kobes, M., Kvítek, T., Malý, S., Moudrý, J., Rozsypal, R. a K. Tajovský. Živá půda – praktický manuál. Praha: Academia, 2021, 324 s. ISBN 978-80-200-3199-0.

Kapitola v knize

Pinto, P., Ribeiro, C.A., Kváč, M. and A.D. Tsaousis. Cryptosporidium. In: W. de Souza (Eds.). Lifecycles of Pathogenic Protists in Humans, Microbiology Monographs series – Vol. 35. Springer Cham, pp. 331–389. ISBN 978-3-030-80681-1.

Torzillo, G., Chini Zittelli, G., Silva Benavides, A.M., Ranglova, K. and J. Masojidek. Culturing of Microalgae for Food Applications. In: Lafarga, T. and G. Acién (Eds.). Cultured Microalgae for the Food Industry. Amsterdam: Elsevier Science Inc., 2021, p. 1–48. ISBN 978-0-12-821080-2.

Zagoórda, M., Kielbasa, P., Findura, P. and M. Korenko. Spatial analysis of the Electrical Conductivity of the Subsoil in Various Production Technologies. Journal of Physics: Conference Series. 2021, 1782(1), 012041.

Stay in touch
social media

Studentska 1668,
370 05 Ceske Budejovice,
Czech republic
Tel.+420 387 772 427 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studentska 1668, 370 05
Ceske Budejovice
Czech Republic
Tel.+420 387 772 427 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021-2024 University of South Bohemia in České Budějovice
Cookies