Results of S&R
Applied results

Císař, P, Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Cormorant detection – island system, 2021. Software.

Duffková, R., Haberle, J., Brom, J., Lukas, V., Vaněček, M., Raimanová, I., Fučík, P., Nedbal, V., Svoboda, P., Neudert, L., Zajíček, A. a Š. Marval. Metody optického a termálního dálkového průzkumu Země pro hodnocení půdní prostorové variability v precizním zemědělství. Certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 2021. ISBN 978–80–88323–40–2 (tištěná verze), 978–80–88323–41–9 (online pdf).

Hlaváč, V., Chobot, K., Pešout, P., Havlíček, J., Jeřábková, L., Lacina, D., Matoušová, J., Muška, M., Pavlíčko, A. a M. Strnad. Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování. Metodika. Praha: AOPK ČR, 2021. ISBN 978-80-7620-084-5.

Lukas, V., Neudert, L., Duffková, R., Haberle, J., Brom, J., Horniaček, I. a M. Vaněček. Variabilní přihnojení dusíkem pomocí nástrojů GIS a vyhodnocení efektivity využití živin v rozdílných vláhových podmínkách. 2021. Ověřená technologie.

Policar, T., Lepič, P., Pěnka, T., Hajíček, J. a I. Šetlíková. Chov a reprodukce parmy obecné (Barbus barbus) pro produkci násadových ryb. Ověřená technologie. České Budějovice: FROV JU v ČB, 2021. ISBN 978-80-7514-140-8.

Souček, P., Císař, P., Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Wat – otter, 2021. Software.

Souček, P., Císař, P., Regenda, J., Polenský, J. a Z. Adámek. Wat – cormorant, 2021. Software.

Stay in touch
social media

Studentska 1668,
370 05 Ceske Budejovice,
Czech republic
Tel.+420 387 772 427 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studentska 1668, 370 05
Ceske Budejovice
Czech Republic
Tel.+420 387 772 427 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021-2024 University of South Bohemia in České Budějovice
Cookies