Official Notice Board – Study at the Faculty
Defences and State Doctoral Examinations

21. prosince 2023, Obhajoba dizertační práce
Ing. Hana Pejsarová
 • Název práce: Mykotoxikologická kvalita ovsa
 • čas: 10.00 hod., pavilon ZR, 1. patro, zasedací místnost ZR 01 053
 • Autoreferát ke stažení

15. prosince 2023, Obhajoba dizertační práce
RNDr. Jana Ježková
 • Název práce: Kryptosporidie a kryptosporidióza synantropně žijících hlodavců
 • čas: 13.00 hod., pavilon ZR, 1. patro, zasedací místnost ZR 01 053
 • Autoreferát ke stažení

22. listopadu 2023, Státní doktorská zkouška
MSc. Baveesh Pudhuvai
 • Název práce: Zvýšená produkce daunomycinu u Streptomyces coeruleorubidus
 • čas: 11.30 hod., pavilon ZR, 1. patro, zasedací místnost ZR 01 053

22. listopadu 2023, Státní doktorská zkouška
Ing. Lucie Walterová
 • Název práce: Identifikace a charakterizace mykovirů u václavek rodu Armillaria
 • čas: 10.00 hod., pavilon ZR, 1. patro, zasedací místnost ZR 01 053

19. června 2023, Obhajoba dizertační práce
Ing. Eva Ježková
 • Název práce: Vybrané aspekty biologie invazního druhu Pectinatella magnifica
 • čas: 10.00 hod., pavilon ZB, 2. patro, zasedací místnost
 • Autoreferát ke stažení

12. dubna 2023, Obhajoba dizertační práce
Ing. David Roztočil
 • Název práce: Hodnocení příjmu krmiva dojnicemi v souvislosti s technologickými postupy jeho zakládání a přihrnování
 • čas: 10.30 hod., pavilon ZB, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
 • Autoreferát ke stažení

12. dubna 2023, Obhajoba dizertační práce
MVDr. Sylva Dresler
 • Název práce: Vliv vybraných minerálních prvků ve vztahu ke krevnímu obrazu u skotu
 • čas: 09.00 hod., pavilon ZB, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
 • Autoreferát ke stažení

15. března 2023, Státní doktorská zkouška
Ing. Sára Brázdová
 • Název práce: Bakteriofágy jako biopesticidy u vybraných patogenních bakterií hospodářských plodin
 • čas: 12.30 hod., pavilon ZR, zasedací místnost Katedry genetiky a biotechnologií

15. března 2023, Státní doktorská zkouška
Ing. Jaroslav Kovárník
 • Název práce: Zhodnocení vztahu mezi kořenovým systémem a kvalitou produkce u ječmene jarního
 • čas: 11.15 hod., pavilon ZR, zasedací místnost Katedry genetiky a biotechnologií

15. března 2023, Státní doktorská zkouška
Ing. Martin Matějovič
 • Název práce: Vliv plazmového ošetření semen na klíčivost a vývoj rostlin
 • čas: 10.00 hod., pavilon ZR, zasedací místnost Katedry genetiky a biotechnologií

28. března 2023, Obhajoba dizertační práce
Ing. Ivan Řezáč
 • Název práce: Management chovu zvyšující přežitelnost selat s nízkou porodní hmotností
 • čas: 13.00 hod., pavilon ZB, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
 • Autoreferát ke stažení

28. března 2023, Obhajoba dizertační práce
Ing. Michal Komosný
 • Název práce: Analýza ukazatelů růstu a jatečné hodnoty u vybraných hybridních kombinací prasat
 • čas: 10.00 hod., pavilon ZB, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
 • Autoreferát ke stažení

15. března 2023, Obhajoba dizertační práce
Ing. Vendula Moravcová
 • Název práce: Studium genetické diverzity kolonií Pectinatella magnifica (Leidy,1851)
 • čas: 13.30 hod., pavilon ZR, 1. patro, zasedací místnost Katedry genetiky a biotechnologií
 • Autoreferát ke stažení

15. března 2023, Obhajoba dizertační práce
Ing. Jakub Polenský
 • Název práce: Vliv přírodních podmínek na výskyt a pohyb volně žijící zvěře a úspěšnost vyhodnocení její detekce různými pracovními metodami
 • čas: 11.00 hod., pavilon ZB, 2. patro, zasedací místnost ZB 02010
 • Autoreferát ke stažení

22. ledna 2023, Obhajoba dizertační práce
MVDr. Jan Honetschläger
 • Název práce: Digitálně řízená doba výměny chovných nádob u myší a její vliv na zdraví a welfare zvířat
 • čas: 11.00 hod., pavilon B, 2. patro, zasedací místnost ZB 02010
 • Autoreferát ke stažení
26. ledna 2023, Státní doktorská zkouška
Ing. Jiří Kučera
 • Název práce: Úloha mokřadů ve vodním režimu kulturní krajiny
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
PŘESUNUTO – 13. října 2022, Státní doktorská zkouška
Ing. Lucie Havránková
 • Název práce: Význam environmentálních prvků (vodního prostředí a zeleně) v urbanizovaných oblastech České republiky
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
27. září 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Magda Vodrážková
 • Název práce: Vliv invazní želvy nádherné na vývoj pulců skokana hnědého v různých etapách jeho vývoje
 • čas: 13.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
15. září 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Barbora Farková
 • Název práce: Genotypizace vybraných kandidátních markerů rezistence proti lentivirovým infekcím malých přežvýkavců
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
15. září 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Kateřina Vernerová
 • Název práce: Lentiviry malých přežvýkavců – analýza prevalence onemocnění a distribuce genotypů SRLV v chovech ovcí a koz v ČR
 • čas: 12.30 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení

25. srpna 2022, Státní doktorská zkouška
Ing. Ladislav Strnad
 • Název práce: Faktory působící na kvalitu kozího mléka
 • čas: 10.30 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
7. září 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Aneta Vrbová
 • Název práce: Vliv světelného režimu na užitkovost a plodnost plemenic skotu
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
7. září 2022, Obhajoba dizertační práce
Mgr. Veronika Čoudková
 • Název práce: Využití výpočetních metod v chovu koní
 • čas: 12.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
21. září 2022, Obhajoba dizertační práce
Mgr. Jan Vondruška
 • Název práce: Obsah rizikových prvků v plodnicích hub s léčivými účinky
 • čas: 10.30 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
22. září 2022, Obhajoba dizertační práce
MVDr. Jitka Prediger
 • Název práce: Kryptosporidie a kryptosporidióza stromových a zemních veverek
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
23. června 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Jitka Kautská
 • Název práce: Úroveň energetického metabolizmu dojnic a složení mléčného tuku
 • čas: 11.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
23. června 2022, Obhajoba dizertační práce
MVDr. Jan Náhlík
 • Název práce: Prevence vzniku nebezpečných situací při kontaktu dětí se psy
 • čas: 13.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
12. května 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Jana Vokrouhlíková
 • Název práce: Kvalita ejakulátu hřebců působících v inseminaci
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
12. května 2022, Státní doktorská zkouška
MVDr. Jan Vobr
 • Název práce: Kulhání jako limitující faktor produkce skotu
 • čas: 13.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady FZT JU, pavilon M
29. března 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Jan Purkyt
 • Název práce: Produkční a evapotranspirační funkce jednotlivých kategorií využití krajiny v měnících se klimatických podmínkách
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
31. března 2022, Státní doktorská zkouška
MVDr. Sylva Dresler
 • Název práce: Vliv vybraných minerálních prvků ve vztahu k reprodukci a krevního obrazu u skotu
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
10. března 2022, Státní doktorská zkouška
Ing. Markéta Jarošová
 • Název práce: Charakterizace bílkovin, rozpustných slizů a fenolových látek získaných ze semen olejného lnu (Linum usitatissimum L.)
 • čas: 11.30 hod., Katedra genetiky a zemědělských biotechnologií, zasedací místnost ZR 01 053, 1. patro
10. března 2022, Státní doktorská zkouška
Ing. Stanislav Ježek
 • Název práce: Vliv ošetření chladným plazmatem na biologické vlastnosti osiva pšenice
 • čas: 10.00 hod., Katedra genetiky a zemědělských biotechnologií, zasedací místnost ZR 01 053, 1. patro
9. března 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Petr Mráz
 • Název práce: Problematika hmyzích opylovatelů a alternativní metody kontroly houbových, bakteriálních a parazitárních onemocnění včel
 • čas: 13.00 hod., Katedra genetiky a zemědělských biotechnologií, zasedací místnost ZR 01 053, 1. patro
 • Autoreferát ke stažení
9. března 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Jana Konopická
 • Název práce: Možnosti využití vybraných druhů entomopatogenních hub v biologické ochraně rostlin proti modelovým druhům škůdců hospodářských plodin
 • čas: 11.00 hod., Katedra genetiky a zemědělských biotechnologií, zasedací místnost ZR 01 053, 1. patro
 • Autoreferát ke stažení
9. března 2022, Státní doktorská zkouška
Ing. Petr Mráz
 • Název práce: Problematika hmyzích opylovatelů a alternativní metody kontroly houbových, bakteriálních a parazitárních onemocnění včel
 • čas: 10.00 hod., Katedra genetiky a zemědělských biotechnologií, zasedací místnost ZR 01 053, 1. patro
8. března 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Richard Svidenský
 • Název práce: Monitoring vodních makrofyt pro ochranu přírody
 • čas: 13.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
8. března 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Markéta Mejdová
 • Název práce: Ekofyziologie fotosyntézy mokřadních travin
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
8. února 2022, Státní doktorská zkouška
Ing. Alena BÚDOVÁ
 • Název práce: Dynamika kvalitativních ukazatelů spermatu beranů
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Katedry zootechnických věd ZF JU, pavilon B, 3. patro
3. února 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Bc. Veronika Prantlová
 • Název práce: Biologie a diverzita kryptosporidií infikujících myši (Mus musculus)
 • čas: 13.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
3. února 2022, Obhajoba dizertační práce
Ing. Nikola Holubová
 • Název práce: Kryptosporidie a kryptosporidióza ptáků
 • čas: 11.30 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
3. února 2022, Státní doktorská zkouška
RNDr. Jana Ježková
 • Název práce: Kryptosporidie a kryptosporidióza synantropně žijících hlodavců
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
15. prosince 2021, Obhajoba dizertační práce
Ing. Šárka Smutná
 • Název práce: Možnosti využití automatického vážení krav k vyhodnocení zdravotního a výživového stavu stáda
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
15. prosince 2021, Státní doktorská zkouška
MVDr. Sylva Dresler
 • Název práce: Vliv vybraných minerálních prvků ve vztahu k reprodukci a krevního obrazu u skotu
 • čas: 11.30 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Státní doktorská zkouška byla ZRUŠENA
14. prosince 2021, Obhajoba dizertační práce
Ing. Mgr. Iva Tomková
 • Název práce: Dynamika organických látek v rybničních ekosystémech
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
29. září 2021, Obhajoba dizertační práce - ZRUŠENO
Ing. Iva Baxová Chmelová
 • Název práce: Hydrochemické charakteristiky povrchových vod na Novohradsku a Třeboňsku – vliv povodí na koncentrace hlavních iontů
 • čas: 11.30 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
29. září 2021, Obhajoba dizertační práce - ZRUŠENO
Ing. Jan PURKYT
 • Název práce: Produkční a evapotranspirační funkce jednotlivých kategorií využití krajiny v měnících se klimatických podmínkách
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Obhajoba byla ZRUŠENA
 • Autoreferát ke stažení
29. září 2021, Státní doktorská zkouška
Ing. Matěj BALOUN
 • Název práce: Vztah mezi diverzitou zdrojů pylu a jejich zastoupením ve snůšce včely medonosné
 • čas: 9.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
11. června 2021, Obhajoba dizertační práce
Tran Dang KHOA
 • Název práce: Research on the Agronomic and Quality Characteristics of Modern Wheat Cultivars in Organic Farming 
 • čas: 11.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
11. června 2021, Státní doktorská zkouška
Tran Dang KHOA
 • Název práce: Research on the Agronomic and Quality Characteristics of Modern Wheat Cultivars in Organic Farming
 • čas: 10.00 hod., zasedací místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
25. února 2021, Státní doktorská zkouška
Ing. Nikola HAVRDOVÁ
 • Název práce: Diagnostika parazitárních onemocnění a úspěšnost vybraných terapeutických postupů u lichokopytníků a sudokopytníků
 • čas: 10.30 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
25. února 2021, Obhajoba dizertační práce
Ing. Anna POBORSKÁ
 • Název práce: Vliv vybraných stimulačních látek na zdravotní stav, růst a konverzi živin u telat v období mléčné výživy
 • čas: 9.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
10. prosince 2020, Obhajoba dizertační práce
Ing. Karolína RANGLOVÁ
 • Název práce: Cultivation, Monitoring and Application of Migroalgae Cultures (Kultivace, sledování a využití mikrořas)
 • čas: 10.00 hod., KSPR ZF JU, zasedací a seminární místnost ZR 01 053, 1. patro
 • Autoreferát ke stažení
1. října 2020, Obhajoba dizertační práce
Ing. Jan BEDRNÍČEK
 • Název práce: Obsah antioxidantů v surovinách a jejich stabilita v obohacených potravinách v závislosti na technologii výroby
 • čas: 11.00 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
1. října 2020, Státní doktorská zkouška
Ing. Jan BEDRNÍČEK
 • Název práce: Obsah antioxidantů v surovinách a jejich stabilita v obohacených potravinách v závislosti na technologii výroby
 • čas: 10.00 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
18. září 2020, Obhajoba dizertační práce
MVDr. František KOUBA
 • Název práce: Přenos radioaktivní zátěže prostředí na populaci prasete divokého (Sus scrofa) ve vybraných lokalitách jihozápadní části České republiky
 • čas: 09.00 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
 • Autoreferát ke stažení
27. září 2019, Státní doktorská zkouška
Mgr. Tomáš HANKOVEC
 • Název práce: Technické řešení dojícího procesu pro vysokoužitkové dojnice
 • čas: 10.30 hod., pavilon M, zasedací místnost Vědecké rady ZF JU
27. září 2019, Státní doktorská zkouška
Mgr. Aleš LANG
 • Název práce: Využití fyzikálních metod pro posouzení kvality mléka v reálném čase
 • čas: 9.30 hod., pavilon M, zasedací místnost Vědecké rady ZF JU
24. září 2019, Obhajoba dizertační práce
Mgr. Pavel OLŠAN
 • Název práce: Vývoj duální technologie pro ošetřování osiva řepky ozimé a ječmene jarního
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, zasedací místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
20 září 2019, Obhajoba dizertační práce
RNDr. Michaela KOTKOVÁ, DiS.
 • Název práce: Mikrosporidiové infekce vyvolané Encephalitozoon cuniculi genotypem II a III u imunokompetentních a imunodeficientních hostitelů
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, zasedací místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
19. září 2019, Státní doktorská zkouška
MVDr. Jan NÁHLÍK
 • Název práce: Prevence vzniku nebezpečných situací při kontaktu dětí se psy
 • čas: 12.30 hod., pavilon B, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
19. září 2019, Státní doktorská zkouška
MVDr. Jan HONETSCHLÄGR
 • Název práce: Digitálně řízená doba výměny chovných nádob u myší a její vliv na zdraví zvířat
 • čas: 11.00 hod., pavilon B, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
19. září 2019, Státní doktorská zkouška
Ing. Jan MAURER
 • Název práce: Zoohygienické aspekty chovu zvířat v zoologických zahradách České republiky
 • čas: 9.30 hod., pavilon B, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
10. září 2019, Obhajoba dizertační práce
Ing. Aneta VRBOVÁ

--- OBHAJOBA ZRUŠENA ---

 • Název práce: Vliv světelného režimu na užitkovost a plodnost plemenic skotu
 • čas: 11.30 hod., pavilon B, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
 • Autoreferát ke stažení
10. září 2019, Obhajoba dizertační práce
Ing. Miroslav KAŠPARŮ
 • Název práce: Vliv teploty a hustoty na prostředí rozmnožování včely medonosné (Apis mellifera)
 • čas: 10.00 hod., pavilon B, 3. patro, zasedací místnost Katedry zootechnických věd
 • Autoreferát ke stažení
24. června 2019, Obhajoba dizertační práce
Mgr. Zbyněk HAVELKA
 • Název práce: Využití plazmových technologií ke zlepšení kvality krmiv
 • čas: 10.30 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
24. června 2019, Státní doktorská zkouška
Ing. Radim KUNEŠ
 • Název práce: Nejlepší dostupné techniky pro snižování emisí pachových látek z intenzivních chovů hospodářských zvířat
 • čas: 9.30 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
13. června 2019, Státní doktorská zkouška
Ing. Nikola NOVÁKOVÁ
 • Název práce: Změny právních vztahů k zemědělským pozemkům jako faktor ovlivňující vývoj krajiny
 • čas: 14.30 hod., Minipivovar ZF, zasedací místnost
13. června 2019, Státní doktorská zkouška
Ing. Jakub POLENSKÝ
 • Název práce: Vliv přírodních podmínek na výskyt a pohyb volně žijící zvěře a úspěšnosti vyhodnocení jejich detekce různými pracovními metodami
 • čas: 13.30 hod., Minipivovar ZF, zasedací místnost
30. dubna 2019, Obhajoba dizertační práce
Ing. Luboš NOVOTNÝ
 • Název práce: Vztah exterieru prvotelek k výkonnosti a dlouhověkosti dojnic českého strakatého skotu
 • čas: 10.00 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení
26. dubna 2019, Obhajoba dizertační práce
Ing. Tereza KÁVOVÁ
 • Název práce: Populačně genetické aspekty rostlinných invazí: studie genetické a cytotypové variability u invazních a nativních populací Phalaris arundinacea L. a Myriophyllum sp. 
 • čas: 9.00 hod., KSPR ZF JU, zasedací a seminární místnost ZR 01 053, 1. patro
 • Autoreferát ke stažení
25. dubna 2019, Obhajoba dizertační práce
Ing. Irena HOŠTIČKOVÁ
 • Název práce: Analýza genů indukovaných abiotickým stresem u řepky
 • čas: 13.00 hod., KSPR ZF JU, zasedací a seminární místnost ZR 01 053, 1. patro
 • Autoreferát ke stažení
25. dubna 2019, Obhajoba dizertační práce
Ing. Monika STREJČKOVÁ
 • Název práce: Fyzikální a biologické ošetření osiva jako alternativa chemického moření
 • čas: 10.00 hod., KSPR ZF JU, zasedací a seminární místnost ZR 01 053, 1. patro
 • Autoreferát ke stažení
15. února 2019, Státní doktorská zkouška
Ing. Martin FILIP
 • Název práce: Počítačové modelování ohybu zemědělské techniky při polních pracích
 • čas: 13.00 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
15. února 2019, Státní doktorská zkouška
Mgr. Tomáš ZOUBEK
 • Název práce: Studium zhutnění půdy v důsledku pojezdu zemědělské techniky metodami počítačových simulací 
 • čas: 12.00 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
15. února 2019, Státní doktorská zkouška
Mgr. Roman BUMBÁLEK
 • Název práce: Využití genetických algoritmů k optimalizaci činnosti zemědělských strojů v systémech precizního zemědělství
 • čas: 11.00 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
15. února 2019, Státní doktorská zkouška
Mgr. Pavel OLŠAN
 • Název práce: Vývoj systému pro duální ošetření semen
 • čas: 10.00 hod., místnost Vědecké rady ZF JU, pavilon M
7. února 2019, Státní doktorská zkouška
Ing. Mgr. Anna BAŠTÝŘOVÁ BRUTOVSKÁ
 • Název práce: Využití antiparazitních postupů pro udržení zdraví a výkonnosti koní 
 • čas: 11.00 hod., pavilon B, 3. patro, zasedací místnost ZB 03010
10. ledna 2019, Obhajoba dizertační práce
Ing. Robert KALA
 • Název práce: Vliv biologických faktorů na zastoupení mastných kyselin mléčného tuku
 • čas: 10.30 hod., pavilon M, místnost Vědecké rady ZF JU
 • Autoreferát ke stažení

Stay in touch
social media

Studentska 1668,
370 05 Ceske Budejovice,
Czech republic
Tel.+420 387 772 427 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studentska 1668, 370 05
Ceske Budejovice
Czech Republic
Tel.+420 387 772 427 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies